top of page

Ecomärkning

Vad är då rätt för miljön?

 

I vår hantering pressar vi våra leverantörer till att tänka miljömässigt.

Vi använder vattenbaserade färger då vi kan och försöker undvika 2 komponent färger då det går. Vi arbetar mot att under 2015 helt undvika tillsatsmedel i t ex. textilfärger och bindemedel i transfertryck.

 

Vi förvarar vår färg i förslutna kärl och använder endast den mängd färg som går åt. Vi sparar även färger som blir över för framtida bruk så slipper vi onödigt spill.

 

I spolhallar använder vi separat avfallstank och samlar upp spill som tappas på förvaringskärl och går till avfallshantering och stationer för kemiskt avfall.

I detta ingår att se till att alla kemikalier är sorterade.

 

Vi har även tillämpat en intern policy angående vårt användande av torkpapper, detta återanvänder vi så gott vi kan.

 

Vi försöker påverka våra leverantörer av plastprodukter att undvika phtalater.

Detta är annars ett stort problem och orsakar cancer vid långvarig hantering.

(Både DEHP och DBP -phtalater).

 

Vi försöker återanvända förpackningsmaterial så ofta vi kan och även då det går försöker vi undvika att packa om i transport förpackningar (Plastpåsar).

Vi packar om i miljövänliga plastpåsar som är miljömärkta (Återanvändbar plast).

 

Kontakta oss här för mer info ang. vår miljöpolicy.

 

Ladda ner vår broschyr "Vår Miljöprofil - ecomärkning" (PDF).

... värt att tänka på:

 

Som ecomärkning rekommenderar vi - Digitaltryck & Sublimeringstryck

 

Med digitaltryck minskar vi användandet av lösningsbaserade färger och de olika biprodukterna som uppstår t ex. spillfärg, spolning och utsläpp.

 

Vi frångår de ingredienser i färger och lösningsmedel som framkallar allergi och bronkit för våra anställda.

 

Digitaltryck frigör inga cancerogena ämnen som annars tas upp av kroppen via slemhinnor och vid fysisk kontakt.

 

Traditionella tryckmetoder innebär ofta spill samt onödig åtgång av färgmängder vilket vi vill motarbeta, därför försöker vi ofta få våra kunder att välja alternativa tryckmetoder.

Läs gärna i vår folder "Vår Miljöprofil".

Här kan ni läsa om våra åtgärder för att ge er ett miljövänligare tryckeri. (PDF).

 

                                                  Läs mer...

bottom of page